Serviceflat Aldlânstate

Het huidige Aldlânstate voldoet niet meer aan de behoefte van ouderen. Badkamers zijn te klein om je goed te redden met een rollator of rolstoel. Maar ook is zelf koken of wassen niet mogelijk. Bovendien heeft Aldlânstate te veel appartementen. We hopen in de nabije toekomst ongeveer 130 appartementen te bouwen in plaats van de huidige 230.

We bouwen daarom een nieuw Aldlânstate. Dat doen we op de huidige locatie. Tijdens de bouw kan het huidige gebouw blijven staan. Na oplevering van de nieuwbouw zal het bestaande gebouw worden gesloopt.

Hebt u belangstelling voor wonen in het nieuwe Aldlânstate? Belt u dan met de medewerkers van het servicepunt via nummer 058-2883323. We zullen u graag via onze nieuwsbrieven op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Heeft u belangstelling voor tijdelijk wonen in het huidige Aldlânstate? Belt u dan met Carex op nummer 058-7113308.

Natuurlijk kunt u ook onze Facebookpagina bezoeken.

 


Aldlânstate

Hempenserweg 2
8935 AA Leeuwarden
058 2883323
servicepunt@rendantgroep.nl